Skip to main content

Hva er et Makerspace?

Vi som holder på med dette, har en klar oppfatning av konseptet makerspace. Da vi satte oss ned for å forsøkte og forklare det med enkle ord, ble alt plutselig litt mer vanskelig.

ET MAKERSPACE KAN BLANT ANNET VÆRE:

 • Et bilverksted
 • Et snekkerverksted
 • Et møbelverksted
 • Et elektronikkversted
 • Et mekansik verksted
 • En systue
 • Et salmakeri
 • En smie
 • Et bryggeri
 • En amatørradio-stasjon

Hvilke punkter som skal stå ved Rana Makerspace vet vi ikke enda. Kjernen i et makerspace er medlemmene og skaper-kulturen. Det er medlemmenes interesser og kunnskap som danner grunnlaget for de faggruppene som oppstår i et makerspace.

DET VI MED SIKKERHET KAN SI, ER AT ET MAKERSPACE ER:

 • Et sosialt samlingspunkt
 • En arena for læring
 • Et plass for innovasjon og skaperglede
 • Et sted for både barn og voksne

DET HØRES VEL OG BRA UT, MEN HVORDAN GJENNOMFØRER MAN DETTE I PRAKSIS?

Etter mye frem og tilbake, mange diskusjoner og forslag, fant vi ut at den beste analogien måtte være et treningssenter.

LA OSS GJØRE ET FORSØK:

Et treningssenter er et lokale som er tilrettelagt for fysisk fostring, med mål om bedre helse og treningsglede. Det inneholder fysiske hjelpemidler som manualer, treningsmatter, treningsapparater og rom innredet for spesielle treningsaktiviteter som til eksempel squash, spinning, etc. I tillegg finner man personer som kan bidra med veiledning og tilrettelegging, samt holde kurs innen trening og ernæring. Alt dette pakkes sammen i en sosial setting og atmosfære der treningen er det sentrale og blir ansett som positivt. Med å være “en del av miljøet” treffer man likesinnede som forstår hva det snakkes om og som deler de samme verdiene. Det blir en arena for erfaringsutveksling og videreutvikling, samt en plass å finne anerkennelse for sine strabaser.

Med dette bakteppe kan vi si at et MAKERSPACE er det intellektuelle og kreative motstykket til treningssenteret.

Et makerspace er et lokale som er tilrettelagt for kreativitet og forskning, med mål om inovasjon og skaperglede. Det inneholder fysiske hjelpemidler som skrujern, 3D-printere, lasere, symaskiner og PCer, samt rom innredet for spesielle aktiviteter som til eksempel lakkering, treskjæring og radiokommunikasjon. I tillegg finner man personer med stor fagkompetanse som kan bidra med veiledning og egenutvikling, samt holde kurs og foredrag innen sine fagfelt. Alt dette pakkes sammen i en sosial setting og atmosfære der innovasjon, skaperglede og læring står i fokus og en hver form for personlig utvikling blir ansett som positivt. Med å være “en del av miljøet” treffer man likesinnede som forstår hva det snakkes om og som ønsker å dele av sin kunnskap. Det skapes en arena for læring og videreutvikling, samt en plass for å finne hjelp.

Se for øvrig: http://norwaymakers.org