Bankinformasjon

Kontigentinnbetaling:
Kontonr: 1503.93.44529
Melding: Kontigent for – [DITT FULLE NAVN]
Enkeltmedlem: 1500 kr / år
Familiemedlem: 2000 kr / år 

Sponsormidler:
Kontonr: 1503.98.95657
Melding: [VALGFRI TEKST ETTER EGET ØNSKE]